pco

S cílem zajištění co nejvyšší kvality fyzické ostrahy objektů je uplatňován nepřetržitý provoz a náročná kontrolní činnost. Všechny poznatky jsou projednány se zákazníkem a využívány v jeho prospěch. Při fyzické ostraze objektů bezpečnostní pracovníci mohou plnit především tyto povinnosti:

- zamezit neoprávněnému vniknutí osob do objektu
- kontrolovat vstup osob, vjezd a výjezd vozidel, včetně nákladu
- vydávat klíče oprávněným osobám
- podle přání zákazníka poskytovat informace návštěvníkům
- obchůzkovým střežením předcházet páchání trestné činnosti
- obsluhovat telefonní ústředny
- zabezpečovat další sjednané činnosti dle požadavků zákazníka

 

Kvalita našich služeb

Základním předpokladem pro kvalitu služeb je zejména zodpovědný výběr zaměstnanců. Pracovníci firmy SMOOS musí splňovat přísná kritéria. Beztrestnost je dokládána výpisem z Rejstříku trestů, samozřejmostí je prověřování pověsti dotyčného v místě jeho bydliště a je vyžadován posudek z předchozích zaměstnání. Pověřený pracovník provádí s uchazečem o zaměstnání osobní pohovory zaměřené na odhalení negativních osobnostních rysů a požadované úrovně osobnostních kvalit zejména pak spolehlivosti, odpovědného přístupu k plnění úkolů, samostatnosti a rozhodnosti při řešení mimořádných situací.Pro specializované činnosti jako je ochrana bank, pojišťoven, podnikových pokladen, převozy hotovostí, zásahové jednotky apod. nad rámec výše stanovených podmínek musí mít tito zaměstnanci zbrojní průkaz, odpovídající praxi ve výkonu služby, velmi dobrý zdravotní stav a odpovídající fyzickou kondici.

 

Kontrola výkonu služby

Kontrolu výkonu služby mohou provádět dva subjekty: zákazník a vlastní kontrolní systém. Do kontrolního systému zahrnujeme také kontrolní telefonická a rádiová hlášení z jednotlivých pracovišť operačnímu středisku PCO. O nedostatcích a závadách na jednotlivých pracovištích jsou pravidelně informováni majitelé objektů. Analýza poznatků ze všech kontrol je využívána při řešení nedostatků a k dalšímu zkvalitňování výkonu služby.

 

Garance našich služeb (sjednaná pojištění)

Se společností Kooperativa, pojišťovna, a. s., máme sjednané pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pro převoz peněžní hotovosti a další pojistky nutné k činnosti firmy.

 

Cena

Za výše uvedené služby (u fyzické ostrahy) činí 99,-- až 140,-- Kč za hodinu a pracovníka. V hodinové sazbě jsou zahrnuty náklady spojené s dopravou, příplatky za práci v noci a ve dnech pracovního volna a klidu.

Proč SMOOS ?

  • Působíme již 22 let
  • Máme nejmodernější vybavení
  • Profesionální přístup
  • Stovky spokojených zákazníku
  • Záruka špičkových služeb

Kontaktujte nás

SMOOS s r.o.
Radniční 436
753 01 Hranice

T: +420 777 745 133
E: smoos@smoos.cz

IČ: 26833247
DIČ: CZ26833247

mapa kontakt

hotline
581 607 123