pco

Radiotelefonní pult centralizované ochrany NAM GLOBAL je určen pro rádiový a telefonní přenos informací ze sledovaných objektů na PCO. Systém je využíván k ostraze objektů zabezpečených elektronickou zabezpečovací signalizací (EZS), k přenosu informací z ústředen elektronické požární signalizace (EPS), k přenosu technologických jednostavových informací a se speciální nástavbou k ochraně chat a garáží.

PCO je obsluhován dispečerem, který v případě potřeby ihned vysílá k určenému objektu mobilní hlídky, které jsou vyškoleny a vyzbrojeny pro tuto činnost. Pro případ požáru jsou vybavena zásahová vozidla základními protipožárními prostředky. Při napadení objektu zasáhnou mobilní hlídky dle okolností (zadržení pachatele, uhašení požáru, zabránění vzniku větších škod, přivolání Policie). V případě potřeby je objekt střežen až do příjezdu Policie a majitele objektu. Celá situace je zaznamenána v počítači a na žádost zákazníka je vytisknuta. Dále je o každém výjezdu sepsán " Protokol o výjezdu " a na konci každého fakturačního období je písemně informován majitel objektu. Za planý výjezd způsobený chybnou manipulací obsluhy je účtována smluvní pokuta 150,- až 250,- Kč. Objednatel má možnost prověření funkčnosti svého zabezpečovacího systému, ale musí o této skutečnosti předem vyrozumět operátora PCO. Všechny objekty jsou monitorovány 24 hodin denně. V současné době využívá ostrahy přes pult centralizované ochrany více jak 200 zákazníků.

Cena za poskytované služby se pohybuje v rozmezí 500,- až 3500,- Kč/měsíc. Pro stanovení ceny (měsíčního paušálu) jsou důležité tyto údaje: velikost objektu, plocha, bezpečnostní riziko, atd. Většina pojišťoven poskytuje na takto zajištěné objekty slevu (až 30%), příp. zvyšuje pojistné ručení.

Proč SMOOS ?

  • Působíme již 22 let
  • Máme nejmodernější vybavení
  • Profesionální přístup
  • Stovky spokojených zákazníku
  • Záruka špičkových služeb

Kontaktujte nás

SMOOS s r.o.
Radniční 436
753 01 Hranice

T: +420 777 745 133
E: smoos@smoos.cz

IČ: 26833247
DIČ: CZ26833247

mapa kontakt

hotline
581 607 123